LCWD supported the World Blood Donor Day last June 14, 2022. Mahalaga ang pagbibigay ng dugo. Ito ay isang pagliligtas-buhay na pagkilos ng pagkakaisa. Ang ligtas na dugo at mga produkto ng dugo ay mahalaga sa bawat health care system.